PP Polipropilen Hurda

PP

PP

Yaygın kullanılan plastiklerdendir. Otomobil yan sanayinde, bahçe mobilyalarında vb. yerlerde kullanılır. Polipropilen, otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve yiyecek paketlemesine kadar çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellkleri

En yaygın ticari polipropilenin , kristal yapısı düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) arasında bir seviyeye sahiptir. Young modülü (elastizite modülü) de orta seviyededir. Bununla beraber, LDPE’ den daha az sert ve HDPE ‘den çok daha az gevrektir. Bu polipropilenin ABS gibi mühendislik plastiklerinin yerine kullanılmasına izin verir.

Polipropilen, yorulmaya karşı çok iyi direnç gösterir. Düşük maliyetli olup iyi bir darbe dayanımına sahiptir. Sürtünme katsayısı düşük olup çok iyi elektrik yalıtımı sağlar. Kimyasal direnci iyidir. Tüm termoplastik işleme işlemlerine uygundur. Polipropilenin erime sıcaklığı 160 santigrat derece civarındadır.

Buna karşılık aşağıdaki dezavantajlara sahiptir: 
  • UV ışını dayanımı azdır. 
  • Yüksek termal genleşme gösterir. 
  • Boya ve kaplaması zordur. 
  • Dış hava şartlarına dayanımı azdır. 
  • Oksitlenmeye açıktır. 
  • Yanıcı olup klor içeren solventler ile etkileşime girer.